Meiso

På senaste tiden har Unsui Sensei koncentrerat sig på att studera betydelsen av Meiso (meditation) inom Kobudo. Finns det några fördelar för oss som tränar att meditera och i så fall, vad är det för fördelar? Sensei har gått så långt att han blivit ”research student” på Tsukuba University, under en professor i sportpsykologi. Den allmänna … Mer Meiso

Sista lägret…

Sista jinenkan-lägret med Manaka Unsui Sensei utanför Japan är nu slut. Vi var 11 personer från Hiryu Dojo, vilket var glädjande. Ett kapitel i Jinenkans historia är över, nu får alla vi skriva nästa. Glädjande nog fick vi en ny Dojo-cho, Rico från Holland. 3 nya Godan; Chad, John och Steve!! Slutligen, första Rokudan någonsin! … Mer Sista lägret…

Jordbävning

Alla har säkerligen hört talas om jordbävningen i Japan. Jinenkan Honbu och de flesta av dess medlemmar är säkra, utan skador. Dock har Iida-san’s hus raserats. Iida-san har tränat med Sensei i Japan under en längre tid. Han har drabbats ganska hårt av jordbävningen. Vi har satt upp en donationsmöjlighet för alla medlemmar. Pengar som … Mer Jordbävning

Tuffa tider…

Det är många av oss i Hiryu Dojo som har haft ett tufft halvår. Alla har sina orsaker – det är skador, stress, sjukdomar med mera. Men det gläder mig oerhört att INGEN har slutat träna, trots tuffa tider… Det handlar om att fortsätta, att aldrig sluta. Det är den sanna innebörden av hiryu – … Mer Tuffa tider…