om hiryu dojo örebro

”Focus on proper basic technique… I do not want to build castles on sand”
— Unsui Sensei

Jinenkan Hiryu Dojo 自然館飛龍道場 är en av få officiella dojo (träningshall) i Europa och för närvarande den enda i Skandinavien. Hiryu Dojo betyder ungefär ‘den flygande drakens träningsplats’. Innebörden av vårt namn Hiryu 飛龍 är att vi siktar på att utveckla rörelser som är lätta och snabba som en drakes. Rörelserna får aldrig stanna upp, då dör vi. Unsui Sensei menar att innebörden av orden är ”never stop, like a tornado, if you stop you fall down”.

Hiryu Dojo har varit en officiell Jinenkan Dojo sedan mars 2004 och har existerat som träningsgrupp sedan 1999.

Vi följer noggrant Manaka Unsui Senseis principer för Jissen Kobudo i vår träning.

Vi fungerar som en sektion av Sportpalatset Örebro Budoklubb sedan våren 2002.

SHIDOSHA (INSTRUKTÖRER)

Leif Angestam (龍雲 Ryu Un), Rokudan Dojo-cho

Dojo-cho (träningshallsledare) för Jinenkan Hiryu Dojo är Leif Angestam, Rokudan (6 dan). Leif blev Jinenkan dojo-cho i mars 2004 då han skrev på sin Seiyaku-sho (written oath) och blev tilldelad Kirigami yurushi. Leif deltar på internationella träningsläger runt om i världen varje år och besöker Honbu Dojo i Japan årligen. Leif har tidigare tränat Bujinkan Budo Taijutsu i 12 år mellan åren 1989-2001 samt tränar Jissen Kobudo Jinenkan från 1999. Kortare erfarenheter inom Jujutsu, Kickboxning, Aikido samt Iaido finns också. Totalt har Leif mer än 30 års erfarenhet av träningen.

Vid en ceremoni i Japan under juli månad år 2010 blev Leif tilldelad sitt bugo (krigarnamn), Ryu Un 龍雲, av Manaka Unsui Sensei. Namnets betydelse är ”dragon cloud”.

Marcus Gustavsson (龍光 Ryu Ko), Yondan Dojo-cho

Vi har också en hjäpinstruktör i klubben, Marcus Gustavsson. Marcus har tränat kontinuerligt sedan våren 2004 och har lyckats uppnå graden Shodan (1 dan) efter gradering direkt under Manaka Unsui Sensei i Japan 2008 och Nidan (2 dan) under Mario De Mol i September 2010. Marcus tränar hårt och missar sällan en träning, vilket gör att han utvecklas snabbt. Marcus har tidigare tränat Iwama Aikido. Marcus tar ofta hand om nybörjarträningarna i dagsläget. Marcus har varit och tränat i Europa, USA och Japan förutom Sverige. Vid ett läger i New York, USA under hösten 2015 blev Marcus graderad till Sandan (3 dan) av en panel av dojo-cho vid ett väl utfört test!

Under våren 2018 blev Marcus tilldelad titeln Dojo-cho och sitt bugo (krigarnamn), 龍光 Ryu Ko av Manaka Unsui Sensei. Namnets betydelse är ”dragon light”.

I maj 2021 graderade Marcus till Yondan (4 dan) efter ett bra test!

Patrik Rundvall (龍誠 Ryu Sei), Sandan Dojo-cho

Patrik har tränat sedan våren 2005 och har utvecklats snabbt, med kontinuerlig träning samt årliga träningsresor till Europa och Japan. Patrik blev graderad av Manaka Unsui Sensei till Shodan (1 dan) vid Europa-lägret i Örebro 2008 och Nidan (2 dan) under Mario De Mol i September 2010. Patrik hjälper ibland Marcus med nybörjarträningarna. Patrik har tidigare också tränat Karate, Taichi och Yoga.

Under 2019, i Japan, graderade Patrik till Sandan (3 dan) och blev utnämnd till Dojo-cho av Manaka Unsui Sensei, som också delade ut namnet 龍誠 Ryu Sei till Patrik. Namnet betyder ”Sincere Dragon”.