om träningen

Medlemmar

Keiko ikkan, subete ni masare – by consitent training, excel at all things

KeikoMålet med träningen är att bygga upp ett starkt självförsvar, ett starkt sinne och en stark karaktär. Dessutom vill vi bygga upp en kunskap och förståelse för japansk Kobudo (gammal budo) samt att förbättra elevernas självkänsla och fysik.

守 SHU (bevara) – den grundläggande träningen

Denna nivå bygger på att lära kroppen att röra sig korrekt. Detta görs med hjälp av övningar och former som förts vidare i århundraden från mästare till elev. Dessa övningar inkluderar fallteknik, slag, spark, grepp, kast, kontringar, Kyusho (tryckpunkter), strypningar och Kata (former) som kombinerar alla dessa aspekter. Vapenträning som Bojutsu (stavar), Kenjutsu (svärd), Sojutsu (spjut) etc lärs ut på samma sätt, men Taijutsu (obeväpnad kamp) ligger alltid i fokus. På denna nivå bevarar man noggrant den form som förts vidare, utan förändring. Här ligger fokus de första 10-15 åren och upp till Sandan (3 dan) bedöms man enligt denna modell.

破 HA (bryt upp) – mellannivån i träningen

Denna nivå innefattar att variera och förändra den grund som lärs ut i den grundläggande nivån. Liksom tidigare så övas vapen på samma sätt i denna nivå. På denna nivå förändrar man formen för att lära sig essensen av den. När man har passerat Yondan (4 dan) bedöms man ha uppnåt denna nivå.

離 RI (separera) – avancerad träning

Denna nivå är reserverad för de ovanliga elever som är hängivna nog att gå så långt. Detta är en nivå där eleven utan hinder kan använda det väsentliga i träningen utan att följa grunden och skapa något med en egen ”touch”. En elev som klarat graden Godan (5 dan) anses ha uppnåt denna nivå.

心技体 Shin, Gi, Tai  (hjärta, teknik, kropp)

Vi eftersträvar ett tillstånd som kallas för Shin gi tai i vår träning:

”When mind (shin), technique (gi), and body (tai) all come together at once, great power is created; in martial arts, we are constantly seeking this.” – Manaka Unsui

”Shin gi tai wo ittai toshite shuren suru – träna med själ, teknik och kropp som en enhet ” – ur Budo Kensho

Träningsschema

Vi tränar enligt ett schema två till tre dagar i veckan. Se första sidan för tider. Vi håller till på Sportpalatset Örebro Budoklubb mitt i centrala Örebro.

Privat träning

Vill du prova på gammal japansk budo? Eller kanske komma med ett kompisgäng?

Privat träning kräver minst två deltagare och bokas med Leif via telefon eller email. Kostnaden är 300kr/tim och person plus dojo-avgift på 50 kr/tim (totalt, ej per person).

Välkomna!